|

Probleemid äripartneritega? Ärge tehke mitte midagi!

Ettevõtluses tuleb ikka ette, et mõni uus või pikaaegne äripartner suudab millegi  halvaga üllatada. Jäetakse siis rahasumma kokku lepitud päevaks maksmata, kaup tähtajaks tarnimata, esitatakse mõni pretensioon või läheb hoopis endal midagi valesti ja kliendid hakkavad nõudeid esitama. Iga ettevõtja päevatöö hulka kuulub ka selliste olukordade lahendamine. Aga kuidas sellega algust teha?

Ärge tehke mitte midagi! Ärge kirjutage ega helistage oma äripartnerile, ärge sõlmige mingeid täiendavaid kokkuleppeid ega õigustage ennast, kui teate, et olete ise rikkumises süüdi. Helistage esmalt oma juristile!

Kõigepealt on vaja selgeks teha enda positisoon. Meie õigusbüroo pikaajaline klientide kohtumenetlustes esindamise praktika näitab, et tihti valmistub  üks pool kohtuasjaks juba siis, kui teine pool seda veel aimatagi ei oska. Hagi esitamine on igaühe õigus, kuid kohtumenetlus on teatavasti võistlev ja enda positsiooni halvendamine teisele poolele tõendeid “tootes” ei tule menetlusosalisele kindlasti kasuks. See tähendab, et mida varem hakata seisma üksnes enda eest, seda parem.

Eelkirjeldatu ei tähenda sugugi, et kõik erimeelsused tuleb lahendada kohtus. Vaidluste kohtus menetlemine on kulukas. Kui klienti esindab kohtus jurist, kaasnevad sellega kulud. Sageli ei ole need kahjuks väikesed, sest töö on mahukas ning nõuab palju aega ja pühendumist. Halvemal juhul ehk siis, kui menetlus ei ole edukas, tuleb tasuda ka teise poole kohtukulud.

Selgita välja oma positsioon vaidluses!

Enda positsiooni teades saab asuda vaidlusküsimust lahendama nagu matemaatikaülesannet. Õiguslikult argumenteeritud positsiooni omamata ei ole kujunevast õigusvaidlusest edukalt (või vähemalt rahuldavalt) väljumine väga tõenäoline. Oma positsiooni välja selgitamise kulu on võrreldes kohtuvaidlustega kaasnevatega marginaalne. Kuna õigusvaldkonnas on tasu arvestamise aluseks üldjuhul teenuse tunnihind, tuleb juhtivatest advokaadibüroodest hinnangu saamiseks sageli välja käia arvestatav rahasumma. Vastu saab reeglina väga põhjaliku kirjalikult motiveeritud arvamuse.

Õigusbüroo Viirma & Saar on selles osas oluliselt paindlikum. Me ei kuluta võimalusel aega kirjutamisele, kuna antud tegevus ei muuda asja olemust. Oleme mitmete klientidega saavutanud hea lõpptulemuse just tänu sellele, et klient on pöördunud meie poole kohe, kui tal on äripartneri pahatahtluse osas kahtlused tekkinud. Kui oleme olukorra endale selgeks teinud, oleme seda selgitanud ka kliendile ja aidanud tal seejärel korraldada suhtlust äripartneriga. Vajadusel oleme klienti loomulikult ka kohtumenetluses esindanud.

Kaasa õigusbüroo oma äritegevusse varakult

Vahel võib hea lõpptulemus olla ka see, et klient mõistab oma süüd tekkinud olukorras ja oma kohust asi lahendada selle asemel, et kolm aastat kohtutes vaielda ja lõpuks lisaks oma esindajale makstud tasudele hüvitada ka teise poole tuhandetesse eurodesse ulatuvad kohtukulud. Õigeaegselt oma vigu tunnistades on võimalik äripartneriga veel aastaid kasulikku koostööd teha.

Õigusbüroo töös kehtib osaliselt sama reegel, mis paljudes teistes valdkondades:  abi ja nõustamine on tellija materjalist. Meie juristid saavad Teid aidata üksnes lähtuvalt sellest materjalist ja infost, mida meiega jagate. Mida varem õigusbüroo poole pöördute, seda parem “materjal” koostöös valmib ja seda parem on ka tulemus. Parima tulemuse tagab kindlasti see, kui kaasate Õigusbüroo Viirma & Saar nõustajana oma äritegevusse kohe algusest peale.

Janno Saar
Õigusbüroo Viirma & Saar