Õigusbüroo
Viirma & Saar

Teie partner õigusküsimustes!

Oleme kindlad, et koostöö meiega saab olema meeldiv kogemus. Meie klientide hulgas on nii eraisikuid kui ka suurettevõtteid, kelle suuremaid ja väiksemaid õigusküsimusi me igapäevaselt lahendame.

Tutvu teenustega

Kellele osutame õigusabi?

Osutame mitmekülgset õigusabiteenust peamiselt väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning eraisikutele. Me ei tegele kriminaalõiguse ja haldusõigusega (va riigihanked). Õigusaktid on keerulised ja meie eesmärgiks on anda võimalikult lihtsaid ning konkreetseid vastuseid! Anname vastuse alati võimalikult kiiresti, et kliendi jaoks olulised toimingud saaks õigeaegselt teostatud.

Juriidilisele isikule:

 • Lepingute koostamine
 • Lepingute ja muude dokumentide analüüs, nõustamine
 • Tehingute ettevalmistamine ja läbi viimine
 • Äriühingute juhtorganite otsuste nõustamine
 • Riigihangete pakkumuste koostamine
 • Riigihangete vaidlustamine
 • Hankedokumentide alane nõustamine
 • Töötajatega seonduv dokumentatsioon ja töövaidluste läbiviimine
 • Võlgade sissenõudmine — menetleme võla sissenõudmist, nõustame võlglasi
 • Pankrotimenetlused ja äriühingute likvideerimine — nõustame nii võlausaldajat kui võlgnikku pankrotimenetluses ja likvideerimismenetluses.

Eraisikule:

 • Perekonnaõigus, sealhulgas elatise nõudmine ja hooldusõiguse küsimused
 • Võlanõustamine — kuidas võlga kätte saada, kuidas ebamõistlikke nõudeid mitte maksta ja saada mõistlik maksegraafik
 • Kaasomandiga seonduvate vaidluste lahendamine
 • Töövaidlused ja tööõigusalane nõustamine
 • Tehingute nõustamine — kuidas kaitsta oma vara ja sõlmida lepinguid, mis ei tekita hiljem probleeme.

 

Millal peaks juristi poole pöörduma?

Meie eesmärgiks on muuta Sinu elu lihtsamaks, mitte saada Sinu uueks probleemiks, just seetõttu soovitame nõu küsida enne tähtsate otsuste langetamist. Vaata, millele oma allkirja annad ja kui kahtled, siis küsi meilt! Oma praktikast lähtudes saame vaat et sajaprotsendilise kindlusega väita, et probleemide ennetamine ja juristi abi kasutamine erinevate lepingute ning teiste dokumentide koostamisel tähendab märkimisväärselt väiksemat aja-, raha ja närvikulu võrreldes pärast kohtus peetavate vaidluste läbi viimisega. Loomulikult nõustame Teid vajadusel ka kohtumenetluses. Püsikliente nõustame ka jooksvalt telefoni teel.

Vajad õigusabi? Võta meiega ühendust!
Õigusbüroo Viirma & Saar